Home » Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Archiwa

Odwiedziny

099473
Visit Today : 37

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja na rok 2016/2017

                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Abrahama w Połczynie ogłasza

zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Nabór prowadzony jest w terminach:

I termin ?  1 III 2016r. –  31 III 2016r.,
postępowanie uzupełniające ? 10 V 2016r. – 22 VII 2016r.

                                                     Do Oddziału Przedszkolnego przyjmuje się dzieci:

  1. Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym. 2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów): * dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

Zapisów dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły 

od poniedziałku do piątku od 1 III 2016. w godzinach 8.00 ? 15.00

na podstawie dowodu osobistego rodziców na drukach obowiązujących przy rekrutacji.

Właściwe druki są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Proszę  o przyniesienie:

  1. Dowodu osobistego rodziców lub innego dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie.
  2. Odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

 

Rekrutacja na rok 2016/2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Abrahama w Połczynie ogłasza                                                       

zapisy do kl. I  szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017.

Nabór prowadzony jest w terminach:

I termin ? od 1 III 2016r.  do 31 III 2016r.,
postępowanie uzupełniające ? 10 V 2016r.- 22 VII 2016r.


Do Szkoły Podstawowej przyjmuje się dzieci:

  1. Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym.                                                                                                                                               2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów):                                                                                                                                                          * dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.                

Do klasy I zapisujemy dzieci urodzone:

 

* w 2009 roku ( siedmiolatki):

– którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,

– którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015,

– które na wniosek rodziców ( złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r.( wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły ) będą kontynuować naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2016/2017. Dotyczy dzieci, które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki.

w 2010 roku (sześciolatki):

które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej, (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły ),

– jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:

? korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej albo,

? uzyskały opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisów dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły

 od poniedziałku do piątku od 1 III 2016. w godzinach 8.00 ? 15.00

                             na podstawie dowodu osobistego rodziców na drukach obowiązujących przy rekrutacji.                                                                        

Właściwe druki są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Proszę  o przyniesienie:

 

  • Dowodu osobistego rodziców lub innego dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie.
  • Odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.