Zwycięzcy w szkolnym konkursie „Wiedzy o Patronie szkoły” – kategoria uczniów młodszych.