Home » Pedagog

Category Archives: Pedagog

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Archiwa

Odwiedziny

086363
Visit Today : 33

Rodzicu pierwszoklasisty !

Rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie jest niewątpliwie dużą zmianą dla waszych dzieci, które idąc do szkoły często zmieniają środowisko, co nie zawsze je cieszy i zdarza się, że  bywa przyczyną lęków. Kolorowe książki, zeszyty i piórniki nie zawsze pomagają uciszyć lęk przed szkołą, przed tym co nowe i nieznane. Dlatego w tym przełomowym momencie każdemu dziecku potrzebna jest właściwa postawa rodziców- taka, która wspiera, pociesza i motywuje.

Ważne jest by:

● Nie zawstydzać dziecka, nie żartować z jego lęków przed szkołą, ale w sposób możliwie dokładny opowiedzieć mu jak wygląda nauka w klasie 1.

● Dać mu do zrozumienia, że zawsze może na nas liczyć, ale jednocześnie chwalić jego samodzielność. Siedmiolatek poczuje się dumny z tego, że sam potrafi się spakować i uporządkować swoje zeszyty.

● Nie krytykować, że dziecko słabo czyta lub brzydko pisze (a w żadnym wypadku nie porównywać z dzieckiem znajomych, które waszym zdaniem jest zdolniejsze, lepsze i mądrzejsze), w zamian można zaproponować wspólne czytanie bajek lub wykonanie ciekawych prac manualnych.

● Nie przekupywać pierwszoklasisty, on się szybko nauczy, że każda dobra ocena to nowy prezent lub pieniążek, a nie zasługa systematyczności.

● Nie należy odrabiać lekcji za ucznia. Praca z dzieckiem – tak, ale nie za dziecko. Młody człowiek  musi wierzyć we własne siły, a to na pewno pomoże mu w pokonaniu różnych problemów, które niesie ze sobą edukacja szkolna.

Jeśli, mimo naszych starań dziecko sobie nie radzi, uskarża się na dolegliwości chorobowe lub zwyczajnie odmawia pójścia do szkoły. Wtedy niezbędna jest szczera rozmowa z dzieckiem i wychowawcą. Na wszystko jest jednak rada. Najważniejsze jest to, by nie zostawiać dziecka samego z jego problemami, nie dopuścić, by zamknęło się przed nami. Niech wie, że zawsze może liczyć na naszą pomoc i wsparcie, pochwałę i rozsądną krytykę, uznanie i odpowiednią ocenę, po prostu – miłość.

Nie wymagajmy zbyt wiele od pierwszoklasisty, to nie fabryka geniuszy, a dopiero przedsmak długiej niekiedy męczącej ale i ciekawej drogi do wielkich czynów i odkryć.

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – Małgorzata Świtkowska

Godziny pracy:

Poniedziałek : 11.30 – 12.30 i 13.30 – 15.00

Wtorek: 10.30 – 11.30

Czwartek: 13.30 – 15.00

Drogi rodzicu, w przypadku wszelkich trudności wychowawczych oraz edukacyjnych Swoich dzieci zapraszam na indywidualne konsultacje po wcześniejszym umówieniu spotkania poprzez sekretariat szkolny.

Drogi uczniu: Czujesz, że nikt Cię nie rozumie Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem Masz problemy w rodzinie Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz jak to zrobić Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić oraz sukcesy, o których chcesz opowiedzieć służę pomocą i wsparciem. Poza godzinami pracy pedagoga w szkole znajdziesz mnie codziennie od poniedziałku do piątku.


Źródło : https://gis.gov.pl/oswiata/zadania-szkoly-w-walce-z-wszawica/

Przydatne strony

 

 

 

Zadania pedagoga

Zadania pedagoga:

 •  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb (w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami).
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • oraz 
   • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia,
   • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia,
   • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów,
   • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu ,
   • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury),
   • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych),
   • współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi instytucjami wspierającymi dzieci i ich rodziny,
   • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.
    • pomoc uczniom niepełnosprawnym i ich rodzinom.