Home » Pedagog

Category Archives: Pedagog

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Archiwa

Pedagog

Bożena Witczak

 zaprasza dzieci i rodziców

   Piątek

    9.00-14.00


Źródło : https://gis.gov.pl/oswiata/zadania-szkoly-w-walce-z-wszawica/

Przydatne strony

 

 

 

Zadania pedagoga

Zadania pedagoga:

 •  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb (w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami).
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • oraz 
   • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia,
   • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia,
   • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów,
   • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu ,
   • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury),
   • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych),
   • współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi instytucjami wspierającymi dzieci i ich rodziny,
   • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.
    • pomoc uczniom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
 • Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące problemów w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
  Podstawa prawna:
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 • Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • przyjdź także z każdą sprawą, z która sam nie potrafisz sobie poradzić 
  Podstawa prawna:

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Godziny przyjęć pedagoga szkolnego

                                               Pedagog 

                                         Bożena Witczak
                              zaprasza rodziców i uczniów
                                  poniedziałek 8.00-16.00

Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się na II piętrze 

Nr telefonu do szkoły: 58 673 82 78

Parę słów na początek

Witam na stronie pedagoga szkolnego Szkoły

Podstawowej w Połczynie.

Są pytania, na które nie zna się odpowiedzi. Sytuacje, w których nie wiadomo, jak postąpić z dzieckiem.

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości albo chcecie się czegoś dowiedzieć,

zapraszam do odwiedzin uczniów, rodziców             

 i nauczycieli.

Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Bożena Witczak